Scenkonstguiden (2014-2019)

Scenkonstguidens startades av Teater Nu för att fylla en rad av luckor inom scenkonsten. I stort handlade det om att göra scenkonsten mer lättillgänglig och fysiskt resulterade det i en digitalplattform med en guide och  en kulturredaktion, scenkonsthändelser och mötesplatser. 

Scenkonstguiden var ett projekt som lyfte scenkonsten och synliggjorde konstens styrka. Detta genom att skapa scenkonsthändelser och mötesplatser, producera redaktionellt material och skapa digitala hjälpmedel för att göra scenkonsten mer lättillgänglig.

Scenkonstguiden var framför allt kända för sin satsiga Scenkonstgala och som digitalplattform, men Scenkonstguiden jobbade också nätverksbyggande och på uppdrag av andra aktörer.

Scenkonstguiden.se är nu en arkiv sida, vilket innebär att den inte kommer uppdateras med nya reportage eller rekommendationer. Där emot ligger publicerat material kvar från Scenkonstguidens verksamma år 2014-2019.

Scenkonstguidens crew bestod av Matilda Klamas, Sara Östebro och Rasmus Klamas.

 

SCENKONSTGUIDEN.SE →