Teater Nu

Teater Nu är en fri teatergrupp med bas i Göteborg som skapar scenkonst och mobiliserar mötesplatser. Fokus är det nyskapande, nyskrivna och närvarande. Organisationsmässigt är Teater Nu uppbyggt som ett idéburet konstkollektiv. Idén och konceptet står som fokus för Teater Nu:s konstnärliga undersökande och formen för uttrycket är därför flexibelt, men scenkonst är alltid grunden.

Teater Nu arbetar för att vidga scenkonstbegreppet och vad som innefattas i produktionsbegreppet. Genom sitt kulturpolitiska engagemang, sin drivhustanke kring idé och koncept och riktning mot byggandet av en mer differentiell kulturell infrastruktur har Teater Nu en unik och viktig position i scenkonst-Sverige.

Definitionen av Teater Nu är något som har sysselsatt oss länge. Något som vi ofta omformulerar för att hitta det perfekta med precision.

Det som är tydligast är att vi gör scenkonst. Sedan börjar det bli mer filosofiskt och vi fördjupar oss i våra organiseringsmodeller, som vi älskar, amöban, satelliten, kollektivet. Men vi återgår till det tydliga, tydligt är att: skulle vi vara ett djur så skulle vi vara en surikat med riktning mot horisonten, skulle vi vara en plats så skulle vi vara ett gruvschakt som för längesedan glömts bort men med en underbar akustik, skulle vi gå på fest skulle vi både fastna i djupa diskussioner och fuldansa med alltför tydligt markerade ögonbryn och skulle vi vara ett scenkonstevent skulle vi vara nyskrivet, nyskapande och otroligt häftigt.

Historia
Teater Nu startades i september 2007 och har sedan dess utvecklats och frodats. Teater Nu har tidigare huserat i Kulturhuset Underjordens lokaler i Göteborg, men är sedan 2009 på vift utan en fast scen, nu ligger fokus istället på rörelse och frihet. Teater Nu bestod tidigare av en fast ensemble, men sedan 2011 är Teater Nu ett kollektiv och en plattform för unga konstnärer. Grundtanken är fortfarande densamma, att utforska, undersöka och experimentera. Att vara här och nu så väl i sceniska uttryck som till valet av projekt.

Kontakt

info@teaternu.se  / tele: 031 – 21 62 15

Konstnärliga ledare: 

Matilda Johansson – matilda@teaternu.se

Sara Östebro – sara@teaternu.se

 

 Teater Nu stöds av: