Teater Nu

Teater Nu – ett växthus för konstnärliga idéer.

Teater Nu är ett konstkollektiv med bas i Göteborg som skapar scenkonst, rum för samtidskonst och mobiliserar mötesplatser. Vi blandar konstnärliga praktiker så som teaterregi och konstcurating med samhällsentreprenörsskap och processledning.

Teater Nu skapar scenkonst

Vi skapar scenkonstverk sprungna ur filosofiska frågor. Teater Nu har ingen fast scen utan valet av spelplats utgör en del av den konstnärliga inramningen och har en roll i sig. Verken innehåller ofta gränsöverskridande element. Nästa produktion planeras till våren 2020.

Teater Nu driver Boy konsthall

Ett rum för samtidskonst i centrala Bollebygd med utställningar året om.

Teater Nu skapar plattformar

Vi brinner för utvecklingen av scenkonstfältet. Därför har Teater Nu drivit Scenkonstguiden, Scenkonstgalan och nu Eu-projektet Trainart.

Teater Nu arbetar för att vidga scenkonstbegreppet och vad som innefattas i produktionsbegreppet. Genom sitt kulturpolitiska engagemang, sin drivhustanke kring idé och koncept och riktning mot byggandet av en mer differentiell kulturell infrastruktur har Teater Nu en unik och viktig position i scenkonst-Sverige.

Historia

Teater Nu startades i september 2007 och huserade i Kulturhuset Underjordens lokaler i Göteborg fram till 2009. I början var Teater Nu en renodlad teatergrupp som spelade nyskriven dramatik. Sedan dess har Teater Nu har utvecklats till att även driva längre kulturprojekt, skapa plattformar och rum för samtidskonst. Att vara här och nu är något som Teater Nu fortsatt brinner för, i så väl sceniska uttryck som till valet av projekt.

Kontakt

info@teaternu.se 

Konstnärlig ledare: Matilda Klamas – matilda@teaternu.se

Konstnärlig ledare: Sara Östebro – sara@teaternu.se

 Teater Nu stöds av: