TRAINART

Vad är TRAINART?

TRAINART är ett Europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att tillföra nya kompetenser till konstnärer och  kulturproducenter inom scenkonstfältet.

Teater Nu är en av fem projektpartners som under projektperioden kommer stimulera till innovativa verksamhetsmodeller för scenkonstområdet och utforska nya sätt för att göra kulturorganisationer ekonomiskt hållbara. Det inkluderar nya sätt att finansiera konsten, nya sätt att organisera sig som konstnärer och nya sätt att arbeta med publiken och den lokala förankringen.

TRAINART är ett samarbete mellan Consorzio Marche Spettacolo (Italien), Teater Nu (Sverige), Kulturanova (Serbien), Haceria Arteak ZAWP (Spanien) och WELCOME A.P.S (Italien). Projektet har också associerade partners så som Limerick City and County Council (Irland) och Tillt (Sverige).

TRAINART sträcker sig från november 2019 till mars 2022 och görs med stöd av Kreativa Europa. Teater Nus medverkan i projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionen. 

Vad kommer vi göra?

Vi ska utveckla kompetenser genom att fokusera på två områden: nya verksamhetsmodeller för kulturorganisationer och konstnärliga interventioner i okonventionella miljöer. Du kan läsa mer om dessa fokusområden längre ner här på sidan.

Genom projektet kommer vi organisera ett träningsprogram på 120 timmar, varav 60 timmar kommer fördelas på workshops i Limerick (Irland), i Bilbao (Spanien), i Novi Sad (Serbien), i Ancona (Italien) och hos oss i Göteborg. 

I slutet av träningsprogrammet kommer varje partner planera och genomföra två pilotprojekt relaterade till projektets två fokusområden.

Vill du medverka?

Teater Nu har möjlighet att välja 4 konstnärer och/eller kulturproducenter att medverka i träningsprogrammet och i de efterföljande piloterna. När du medverkar genomför du det digitala träningsprogrammet och tar del av tre workshop-tillfällen. Projektet står för resa och boende vid de workshops som sker utomlands. Medverkan i piloterna arvoderas.

För att göra en intresseanmälan och komma med i urvalet av medverkande behöver du svara på frågorna i vårt frågeformulär senast den 31/3 2020. Svaren kommer sedan ligga till grund för hur träningsprogrammet utformas. 

Mer information om upplägg, schema och hur du sedan gör en ansökan till att medverka i träningsprogrammet mailas ut till de som gör en intresseanmälan i frågeformuläret. 

Träningsprogrammet görs på engelska, och frågeformuläret är därför också på engelska. Om det är något du undrar över eller som är otydligt så kan du kontakta oss på info@teaternu.se eller på 070-209 65 86. Här nedan finns projektets två fokusområden beskrivna på svenska, ett tips är att läsa igenom det innan du svarar på frågorna.

Projektets två fokusområden

Nya verksamhetsmodeller för kulturorganisationer 

För kulturproducenter och projektledare som vill utveckla sina kompetenser och utforska idéer som stärker kulturorganisationens kapaciteter för att möta vår tids snabba förändringar. Här kikar vi bland annat på:

  • Internationellt arbete (turnéer, presentationer, samarbete) och interkulturella dialoger
  • Innovativa metoder för publikinvolvering och deltagarbaserat arbete
  • Nya finansieringsmöjligheter för kulturorganisationer
  • Strategiskt och flexibelt ledarskap för kulturorganisationer

Konstnärliga interventioner i okonventionella miljöer

För konstnärer som vill bredda sin uppdragsbas och som vill undersöka hur en kan använda sin konstnärliga praktik på fler samhällsområden. 

Här undersöker vi hur scenkonstnärers kompetenser kan skapa innovationer på vad vi ser som icke konventionella spel- och uppdragsplatser,  hur detta kan skapa nya dialoger och möjliggöra för nya synsätt. Det kan till exempel vara konstnärliga interventioner på platser som företag (till exempel som en del av en research-process), i det offentliga rummet (för att till exempel undersöka en plats sociala historia) eller för att utforma en stadsplanering som möter framtiden.

Läs mer om TRAINART på projektets hemsida

Läs mer om projektets partners

Följ projektet! 

Prenumerera på projektets nyhetsbrev

Facebook

→ #trainarteu