top of page

NILS EKMAN

Utställning
2023
NILS EKMAN

Nils Ekman - COG 18 november – 16 december


I utställningen COG på Boy konsthall visar Nils Ekman nya verk bestående av en serie objekt och en serie teckningar.


Objekten utgörs av anatomiska modeller av skallben täckta med sågspån. Verket intresserar sig dels för den anatomiska modellen som ett analytiskt verktyg och dels för den mänskliga skallen som ett motiv ofta förekommande inom vanitas-traditionen. Medan modellen är en representation som syftar till förståelse av det verkliga objektet är vanitas en symbolisk framställning som uppmanar till kontemplation över livets förgänglighet.


Verket etablerar en sammanblandning av dessa två typer av representationer och därmed dessa två sätt att betrakta – dvs mellan det existentiellt begrundade och det instrumentellt analyserande. Samtidigt ger den oväntade adderingen av sågspån en textur och taktilitet som gör att objekten förvandlas till något helt annat som varken kan reduceras till symbolik eller vetenskaplig metodik. Svävande på höga stålstativ eller uppsatta på väggen liknar de rudimentära livsformer eller arkeologiska fragment.


Vid sidan av objekten visas en serie blyertsteckningar. Teckningarna är schematiska och det är svårt att avgöra vad de föreställer. Liksom tekniska ritningar av föremål som väntar på att bli tillverkade väntar dessa skisser på att färdigställas i betraktarens huvud.

https://nilsekman.com/


VERNISSAGE

18 november klockan 12.00-14.00


ÖPPET

Torsdag 15.00-18.00

Fredag 15.00-18.00

Lördag 11.00-14.00


bottom of page