”NuCafé goes hem(ligt)”

NuCafe_Hemligt_hemsida

Den 23 augusti 2013 på hemlig plats i samarbete med Bataljonen. I regi av Matilda Johansson.

De texter som lästes upp var:

Utdrag ur romanmanus – Emma Pemberton

”Kudde täckt med hår” – Nicolina Ewards

”Grannlandet” – Matilda Frykberg

”Sepia” – Sofia Hellgren

”Hemsökelse” – Hanna Hymna

”Jag vill bara klargöra några saker” – Isabel Cruz Liljegren

Utdrag ur ”Världens vanligaste man” – Arnór Hermansson

 

Medverkande: Matilda Johansson, Anna Nordkvist, Amanda Nordmark, Patrik Svedberg och Stranded Mermaid.