Performance

Definitionen av Performance art, från svenska Wikipedia:

Performance (även performancekonst eller Performance art) är inom konsten en form av ”levande konst”. Tre faktorer utmärker en performance:

1. Den uppförs ”live”.
2. Den äger rum inför åskådare och emellanåt medverkar representanter för andra konstarter.
3. Den som uppträder är lika med konstnären.

Ett annat gemensamt drag är gränsöverskridandet mellan olika konstinriktningar och performancekonsten är därmed en form av hybridkonst. Typiska teman och uttryck är exempelvis politisk aktion och rituell kroppslighet.

Teater Nu har sedan starten intresserat oss för den demokratiska handlingen i att någon ger sig själv utrymme för att få uttrycka något, fråga något eller samtala om något på den plats som tillhör oss alla, det offentliga rummet. Den önskan om och längtan efter kommunikation som är inneboende i den handlingen är viktig för oss, samtalet som skapas i det speciella möte som uppstår, vare sig det är direkt verbalt eller en mer indirekt dialog, anser vi är av stor vikt för ett öppet och demokratiskt samhälle. Sedan 2007 har Teater Nu arrangerat ett flertal sådana händelser.

per1per2