Boy konsthall

Ett konstnärsdrivet rum för samtidskonst

Besöksadress: Göteborgsvägen 21, Bollebygd

Besök Boy konsthalls webb: boykonsthall.se


Aktuellt

Jesper Norda – Fåglad (version 2021)
/ Skimmer och Härvor i Viskans vatten och marker
13 november – 11 december


Vernissage: Lördag 13 november, 12.00-14.00

Jesper Norda på Boy Konsthall i Bollebygd. Foto: AnnaCarin Isaksson


När Jesper Norda flyttar in på Boy konsthall skapar han plats för lyssnandet. Under året har han besökt de små sjöar i Bollebygd som ingår i Viskans vattenflöden, sjöar belägna i området mellan riksväg 40 och vägen mot Hyssna. Med utgångspunkt i ett litet skogsområde som ligger mellan två av dessa många sjöar, Smulingtjärnen och Stora Ringtjärnen, har han skapat ljudverket och installationen Fåglad (version 2021).

Smulingtjärnen och Stora Ringtjärnen är belägna på 174 m ö.h och avståndet mellan sjöarna är mindre än hundra meter. Dock, mellan dessa sjöar löper en osynlig gränslinje, Smulingtjärnen rinner ut i Rolfsån och Stora Ringtjärnen rinner ut i Viskan. Denna plats har Norda närmat sig med tankar kring lyssnandet: det passiva lyssnandet, det aktiva lyssnandet och de olika spänningslägen som finns däremellan.

Jesper Norda har sin bakgrund som musiker men ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare växlade han över till bildkonsten. Allt sedan dess har han arbetat parallellt med musik och bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. I bildkonsten expanderar den konceptuella grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, text eller ljus, ibland approprierande till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat till rent subjektiva erfarenheter.

http://www.jespernorda.com/art/

Vi har möjlighet att bjuda in Norda tack vare samarbetet med projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, ett projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. I projektet undersöker de hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor. Utgångspunkten för projektet är vattendraget Viskan.

Curatorer Theo Ågren & Thomas Laurien
https://www.skimmerochharvor.net/Vernissage: Lördag 13 november, 12.00-14.00

Öppet 14/11 – 11/12
Torsdag – fredag 15.00 – 18.00
Lördag 11.00 – 14.00

________________________________________

TILLGÄNGLIGHET
Boy konsthall ligger på markplan. Inga trösklar. Stor toalett finns.
Parkering finns precis utanför entrén.

För frågor, kontakta oss på boykonsthall@teaternu.se


Teater Nu vill göra Bollebygd till en ny och modig uppstickare på konstkartan i Västra Götaland och göra Bollebygd till en aktiv röst i den samtida konstdiskursen. Vi utmanar storstadsnormen genom att visa att det finns utrymme för modiga idéer och konstnärlig utforskning på den mindre orten.

Curatorteam

Sara Östebro – Curator, konstnär och kulturprojektledare, uppväxt i Bollebygd.

Maja Östebro – Studerar just nu smyckekonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk. Uppväxt i Bollebygd

Art Center Sjuhärad

Vi är en del av Art Center Sjuhärad, ett samverkansprojekt tillsammans med Drömfabriken i Uddebo, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum. Projektet verkar för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas.


Kontakt

Sara Östebro

boykonsthall@teaternu.se

070-209 65 86