Bokcirkel: Ett eget rum – Virginia Woolf (2021)

Vill du vara med i en bokcirkel och påverka en föreställning? 

Teater Nu startar digitala bokcirklar för dig som har koppling till Borås eller Rydal för att prata om Virginia Woolfs Ett eget rum.

“En kvinna måste ha pengar och eget rum, om hon skall kunna skriva romaner”. Så skrev Virginia Woolf i essän Ett eget rum från 1929, där hon passionerat och fyndigt talar om förutsättningarna för att som kvinna kunna verka som författare.

I vår har Teater Nu premiär för föreställningen Ett eget rum // Apartment (arbetsnamn), ett platsspecifikt scenkonstverk som tar avstamp i just Virginia Woolfs verk Ett eget rum. Föreställningen är en undersökning av skapandets tillflyktsort och dess roll i en tid som brinner och utgår från idén om “ett eget rum” som en symbolisk plats, som en positionering och en förutsättning för skapandet. 

Som en del i arbetet inför föreställningen vill vi bjuda in fler till att diskutera boken, Virginias påståenden och skapandets förutsättningar. Inför varje träff läser vi delar ur boken Ett eget rum, för att sedan reflektera tillsammans när vi ses. Bokcirklarna görs online och leds av regissören Matilda Klamas. 

Föreställningen kommer att specialskrivas för de tre olika platserna den kommer att spelas på – Gamlestadens fabriker i Göteborg, Rydals museum i Rydal och Ålgården i Borås. Därför kommer vi också låta våra samtal röra sig kring våra relationer till dessa platser. Samtalen vi har kommer bli en del av det material som formar föreställningen. 

Vi kommer köra två bokcirklar parallellt, en som kommer fokusera på Rydals museum och en på Ålgården. Det är positivt om du som deltagare har en egen relation till någon av dessa platser, men det är inte ett krav. Varje cirkel träffas tre gånger i februari.

Vill du vara med? 

Anmäl ditt intresse här → https://forms.gle/DfJkrGdcFpHTENsaA

Anmäl intresse senast den 24 januari.

Bokcirkel Rydal

Torsdag 4/2 18.00-19.30

Torsdag 11/2 18.00-19.30

Torsdag 18/2 18.00-19.30

Bokcirkel Ålgården

Söndag 7/2 16.00-17.30

Söndag 14/2 16.00-17.30

Söndag 21/2 18.00-19.30

Bokcirkeln görs som en studiecirkel inom Sensus. Cirkelträffarna sker online så medverkande behöver tillgång till dator eller mobil med kamera och mikrofon. Läs mer vad en studiecirkel innebär här → https://www.sensus.se/samarbeta/starta-cirkel/

Har du några frågor? Kontakta oss via meddelande här på Facebook eller maila oss på info@teaternu.se.

Ett eget rum (originaltitel: A Room of One’s Own) är en essä av Virginia Woolf, som publicerades 24 oktober 1929. Den handlar om kvinnors roll i samhället, förespråkar kvinnlig emancipation från patriarkatet och ses som ett viktigt tidigt feministiskt verk. 

Ett eget rum // Apartment
Föreställningen planeras ha premiär i april i Göteborg och i juni på Rydals museum och Ålgården i Borås. Projektet görs med stöd av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Längmanska kulturfonden och Sensus.