Boy konsthall

Ett konstnärsdrivet rum för samtidskonst

Besöksadress: Göteborgsvägen 21, Bollebygd

Besök Boy konsthalls webb: boykonsthall.se


Aktuellt

English below

𝙄𝙧𝙞𝙨 𝙇𝙞𝙚𝙙𝙗𝙚𝙧𝙜 – 𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣
5 mars – 9 april

VERNISSAGE 5 mars 12.00-14.00
__________________________

𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣

”Temat på utställningen handlar om biologisk mångfald eller avsaknaden av den och inspirationen har varit en pytteliten äng som bostadsbolaget har anlagt i närheten av mitt hem. Ängen fick mig att börja tänka på artrikedom och hur den här blomsterängen som planterats är så välkommen men också så minimal i jämförelse med de stora gröna fält av välklippta gräsmattor som omger den och många av våra bostadshus. Växtligheten består antingen av perfekt arrangerade rabatter eller gräsmattor och inget vilt och spännande däremellan. Ur det väcktes en tanke om att såna där tjusiga sommarbuketter inte går att plocka längre, inte där jag bor i alla fall. Därför har jag behövt skapa mig en rabatt där eleganta och ovanliga blommor fått växa fram. Fast i en hårdare variant och med något längre hållbarhet efter det att de plockats.” – Iris Liedberg
__________________________

Iris Liedberg är konstnär och utbildad bildlärare från HDK-Valand, Högskolan för Konst och Design. Liedberg arbetar främst genom teckning eller lera, men också med film, måleri eller grafik. Detta är hennes första separatutställning och vi är mycket glada över att den sker hos oss på Boy konsthall.

irisliedberg@gmail.com
__________________________

VERNISSAGE: 5 mars 12.00-14.00

INSTAGRAM LIVE: Torsdag 24/3 18.00
https://www.instagram.com/boykonsthall/

Öppettider 10 mars – 9 april
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00
__________________________

ENG

𝙄𝙧𝙞𝙨 𝙇𝙞𝙚𝙙𝙗𝙚𝙧𝙜 – 𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣
March 5 – April 9

OPENING 5 March 12.00-14.00
__________________________

𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣 (𝙊𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙗𝙚𝙙)

”The theme of the exhibition is about biodiversity or the lack of it and the inspiration has been a tiny meadow that the housing company has laid out near my home. The meadow made me start thinking about species richness and how this flower meadow that has been planted is so welcomed but also so minimal in comparison with the large green fields of well-cut lawns that surround it and many of our residential houses. The vegetation consists of either perfectly arranged flower beds or lawns, and nothing wild and exciting in between.It gave rise to the thought that beautiful summer bouquets of wildflowers can no longer be picked, not where I live anyway. Therefore, I had to create a flowerbed where elegant and unusual flowers have been allowed to grow. But in a harder variant and with a slightly longer life after they have been picked.” – Iris Liedberg
__________________________

Iris Liedberg is an artist and art teacher educated at HDK-Valand, University of Art and Design. Liedberg works mainly through drawing or clay, but also with film, painting or graphics. This is her first solo exhibition and we are very happy that it takes place with us at Boy konsthall.

irisliedberg@gmail.com
__________________________

OPENING: March 5 12.00-14.0

0INSTAGRAM LIVE: Thursday 24/3 18.00
https://www.instagram.com/boykonsthall/

Opening hours March 10 – April 9
Thursday 15.00-18.00
Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-14.00


Teater Nu vill göra Bollebygd till en ny och modig uppstickare på konstkartan i Västra Götaland och göra Bollebygd till en aktiv röst i den samtida konstdiskursen. Vi utmanar storstadsnormen genom att visa att det finns utrymme för modiga idéer och konstnärlig utforskning på den mindre orten.

Curatorteam

Sara Östebro – Curator, konstnär och kulturprojektledare, uppväxt i Bollebygd.

Maja Östebro – Studerar just nu smyckekonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk. Uppväxt i Bollebygd

Art Center Sjuhärad

Vi är en del av Art Center Sjuhärad, ett samverkansprojekt tillsammans med Drömfabriken i Uddebo, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum. Projektet verkar för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas.


Kontakt

Sara Östebro

boykonsthall@teaternu.se

070-209 65 86


Tillgänglighet

Lokalen ligger i markplan, entrén mot gatan har breda dubbeldörrar och öppnas automatiskt. Ingen tröskel.

Parkering och särskild parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga finns precis utanför.

Stor toalett finns.

För ytterligare information, ring Sara Östebro på 070-209 65 86.