Gästspel: Lovefuckers (2016)

LOVEFUCKERS – SPAM och Puppets And Provocation

Scenkonstguiden och Teater Nu producerade ett gästspel, SPAM, med den tyska objektsteatergruppen Lovefuckers. I samband med föreställningen genomfördes även en workshop, ”Puppets and provokation”.

For english – scroll down! 

Lovefuckers är en objekt-teatergrupp baserad i Berlin, men med medlemmar utspridda lite varstans i världen. Teater Nu har haft en crush på Lovefuckers uttryck och stil sedan 2009 då vi först såg dem spela  – och nu har vi äntligen lyckats få till ett gästspel här i Göteborg! Nu ska fler få chansen att falla pladask!

Lovefuckers kombinerar musik, video, dockor, performance och dokumentärt material i sina produktioner. De har spelat på konsertarenor och klubbar likväl som teatrar och konstfestivaler. Med sin punkiga attityd till genren och sin unika stil föryngrar Lovefuckers dockteatern. De jobbar med flytande gränser mellan objekt, docka och skådespelare och blandar allvar med humor och populärkulturella referenser. Lovefuckers mål är “to put some glamour to dirt and to search for love where everything seems to be sick”.

Vi kan med stolthet presentera sverigepremiären av föreställningen:

'Spam' by Lovefuckers

SPAM

CLICK.SLAP.STICK.YEAH

Vad är SPAM? Rena bedrägerier, ett rop på hjälp, ett ärligt försök att förföra? Varje dag skickas miljontalts spam-mail till miljontals inkorgar. Lovefuckers ger sig ut på jakt, gräver djupt för att finna själva källan. På sin resa riskerar de att själva förvandlas till spam.

En föreställning om tillit och autenticitet, bedrägeri och bluff. Vad är värdet på en komplimang gjord av en skådespelare från scenen? Hur mycket skulle det behövas för att förföra dina tankar? I slutet av showen tjänar en person i publiken 10 000 euro. På riktigt, vi lovar.

På scen: Ivana Sajevic och Nils Zapfe

'Spam' by Lovefuckers

Fredag 11 dec 19.00 & Söndag 13 dec 16.00

Cinnober Teater, Masthuggsterassen 3, Göteborg

Föreställningen spelas på engelska.

Arrangörer: Teater Nu & Scenkonstguiden

Foto: Christian Marquardt


Workshop: Puppets and provocation

i ledning av Ivana Sajevic och Nils Zapfe från Lovefuckers

Dags att få upp ögonen för objektsteater/dockteater och undersöka dess utrycksmöjligheter! Dockteater är så mycket mer än bara den klassiska bilden, i Berlin till exempel spelar en med alla slags olika objekt från kaffesump till helkroppsdockor som styrs av fyra personer.

Dockteater, eller objektsteater som vi föredrar, används i andra länder för att belysa brännheta och aktuella teman, definitivt för vuxna. Kom och lär känna denna explosiva konstform tillsammans med oss!

'Spam' by Lovefuckers

Om workshopen: Har dockan/objektet möjlighet att vara mer radikal i sitt uttryck än en mänsklig skådespelare? Vi utforskar hur en med objektet kan utmana sociala konventioner och utforska nya kommunikationsvägar i live-situationen.

I arbetet med föreställningen SPAM arbetade Lovefuckers utifrån tydliga sceniska bilder och mål, men med att alltid vara redo för improvisation och oförutsedda händelser. Detta arbetssätt är något som workshopen kommer ta avstamp ifrån.


Lovefuckers – SPAM

Lovefuckers is a puppeteer-punk-rock group based in Berlin, but with member spread around the world. Teater Nu has had a crush on the group since 2009 (when we first saw them perform) – and now, finally, we have invited them to Göteborg!

By now LOVEFUCKERS are known for their unique way of combining music, video, puppets, performance and documentary elements. They have played in concert halls and clubs as well as in theatres and at art festivals. With their punk rock attitude and unique style they are reviving the genre. They are working with floating boundaries between object, puppet and actor, and are mixing serious topics with humour and pop cultural references.

Lovefuckers follow a simple goal: To put some glamour to dirt and shit and to search for love where everything seems to be sick.

SPAM

CLICK.SLAP.STICK.YEAH

What is SPAM? A fraud machine, a scream for help, a serious attempt to seduce? Every day millions of spam-mails get sent through the internet. Lovefuckers dig down deep to find the origin. On their journey they may end up being spam themselves.

A show about trust and authenticity, fraud and cheating. What is the value of a compliment

made on stage? How much does it need to seduce my thoughts? Will one of the performers be naked tonight? Do I want to see that? And all of a sudden another audience member earns 10.000 Euros at the end of the show. No doubt, no problem, for real.

With: Ivana Sajevic and Nils Zapfe

Friday, December 11th 19.00 and Sunday, December 13th 16.00

Cinnober Teater, Göteborg

The show will be held in english.

Produced by: Teater Nu & Scenkonstguiden


Workshop: Puppets and provocation

The workshop is led by Ivana Sajevic and Nils Zapfe from Lovefuckers.

For the performance SPAM, look here

It’s time to open our eyes for puppet-/object theatre and to explore its possibilities! Puppet theatre is so much more than the classical and stereotypical picture, in Berlin, for exemple, you perform with all kinds of puppets, from coffee ground to full body puppets managed by four people.

Puppet theatre, or object theatre which we prefer, is used in other countries to put light upon hot and current social themes, and for an adult public. Get to know this explosive artform together with us!

About the workshop:

We focus on the very special feature of puppets being a chance to be more radical than the human actor, challenging common sense and communication patterns in a live situation.

The aspect of playing ”live” is something Lovefuckers have been working on a lot for the show SPAM. They are following a very clear scenic goal, but are ready to improvise and react at any time. The workshop will have this particular way of working as a starting point.

Med stöd av/with support by:

ARV_logo_RGB

kulturradet_logo_new

sensus-svart

K-Logga