Nätverk: Gräsrotsuppropet (2016)

Tanken med gräsrotsuppropet var att samla ett gäng fria kulturaktörer för att stärka varandra och tillsammans undersöka frågor som ”kan vi få mer makt tillsammans?”, ”finns det någon specifik fråga vi vill samlas kring?”, ”vad har vi för roll nu/vad vill vi ha för roll i framtiden?”.

En träff för fortbildning, samtal och organisering.

Bakgrunden till initiativet kommer från att det talas med målande ord om gräsrötternas betydelse för konstens och kulturens fortlevnad och utveckling.  Men vilka är dessa gräsrötter och vad betyder det att vara en? Vad har gräsrötterna för ansvar? Ges gräsrötterna någon verklig makt och handlingsutrymme i kulturplaner och budgetar?

Moderator för träffarna var Matilda Klamas, med stöttning av Sara Östebro.

Träff nr 1: “Gräsrötter” vad är det och vad har ”vi” för roll och rättigheter?

Gäst: Sewilius Berg – Verksamhetsutvecklare på ABF, konstnär och musiker.

Träff nr 2: Kultursystem och strukturer – vem sköter vad?

Gäst: Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter på Kultur i Väst

Träff nr 3:  Kulturpolitiska mål och planer – hur kan en använda sig av dem?

Träff nr 4: Vad vill vi påverka/förändra?