Workshop och Seminarium: Episkt Queer (2015)

Vad har Brecht och drag gemensamt? 2015 arrangerade Teater Nu en tvådagars workshop och ett seminarium där den episka teatern möter queerteori och drag.

Workshopen

Den 6-7 juni arrangerade Teater Nu en två dagars workshop där den episka teatern möter queerteori och drag. Workshopen hade både teoretiska och praktiska element. Workshopledare var Robert Lyons och Rasmus Östebro.

Det blev två dagar blandade med praktiska element och teori. Där Robert höll en föreläsning om brechtiansk/episk teater, dess kontext och historia. Och där Rasmus presenterade tankar om drag/queer/genus-performativitet utifrån idéer hämtade ur bland annat Brechts episka teater (tolkat av filosofen och konstkritikern Walter Benjamin) och tankar från konstnären Renate Lorenz, queerteoretikern Judith Butler och författaren och kritikern Susan Sontag.

Seminariumet

I samband med West Pride anordnade vi ett seminarium på temat Episkt Queer. Arrangemanget ägde rum den 13 juni på Frilagret i Göteborg.

Vi pratade om Brecht, queerteori och drag, försökte finna likheter, skillnader och punkter där de kan berika varandra. Vi ställde oss frågor som; Vad har episk teater och drag gemensamt? Kan en använda sig av gestus och verfremdung i drag? Kan den episka-spelstilen bli inspirerad av giving face eller kanske vouging?

Samtalsledare: Matilda Johansson och Sara Östebro. Inbjudna gäster: Robert Lyons och Rasmus Östebro.

ROBERT LYONS – är universitetslektor, lärare och forskare i teaterstudier vid Göteborgs Universitet. Robert intresserar sig främst för interkulturell och politisk teater och performativa uttryck över genregränserna. Förutom allt detta är han också en göteborgsk teaterprofil som påverkat och inspirerat många aktörer inom scenkonstfältet.

RASMUS ÖSTEBRO – är konstnär och dragpersona, bosatt och verksam i Stockholm. Rasmus konstnärliga praktik är i huvudsak baserad på scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar. Genom scenografisk regi och performativa strategier, som interdisciplinärt färdas mellan performancekonst och scenkonst, undersöker Rasmus överenskommelser mellan aktör och betraktare för att sudda ut, förstärka eller skapa ambivalens kring upplevda gränser, positioner och konventioner som uppstår i, eller i gränslandet mellan, olika konstnärliga kontexter och discipliner. I Rasmus arbete diskuteras frågor om identitetskonstruktion, queer- och genusperformativitet genom ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan ett medvetet och omedvetet vardagligt skådespel.