Teater Nu

Teater Nu – ett växthus för konstnärliga idéer.

Teater Nu är ett konstkompani med bas i Bollebygd och Göteborg som skapar scenkonst, rum för samtidskonst och mobiliserar mötesplatser. Vi blandar konstnärliga praktiker så som teaterregi och konstcurating med samhällsentreprenörsskap och processledning.

Teater Nu brinner för utforskandet av nya platser, nya former, nyskrivet och arbetar tvärdisciplinärt. Genomgående finns en vilja att tillgängliggöra och samtidigt fördjupa – en dualitet vars utmaning attraherar.

Teater Nu skapar scenkonst

Vi skapar scenkonstverk sprungna ur filosofiska frågor. Teater Nu har ingen fast scen utan valet av spelplats utgör en del av den konstnärliga inramningen och har en roll i sig. Verken innehåller ofta gränsöverskridande element.

Teater Nu driver Boy konsthall

Boy konsthall är ett rum för samtidskonst i Bollebygd. Förutom att här arrangera utställningar och husera en småskalig konsthantverksbutik driver vi ett residensprogram där konstnärer bjuds in för att skapa nya verk med Bollebygd som backdrop. Vad händer när Bollebygd blir en plats där ny samtidskonst skapas och vad kan konsten göra för utvecklingen lokalt?

Teater Nu skapar plattformar

Vi brinner för utvecklingen av scenkonstfältet. Därför har Teater Nu drivit Scenkonstguiden, Scenkonstgalan och nu Eu-projektet Trainart.

Teater Nu arbetar för att vidga scenkonstbegreppet och vad som innefattas i produktionsbegreppet. Genom sitt kulturpolitiska engagemang, sin drivhustanke kring idé och koncept och riktning mot byggandet av en mer differentiell kulturell infrastruktur har Teater Nu en unik och viktig position i scenkonst-Sverige.

Historia

Teater Nu startades i september 2007 och huserade i Kulturhuset Underjordens lokaler i Göteborg fram till 2009. I början var Teater Nu en renodlad teatergrupp som spelade nyskriven dramatik. Sedan dess har Teater Nu har utvecklats till att även driva längre kulturprojekt, skapa plattformar och rum för samtidskonst. Att vara här och nu är något som Teater Nu fortsatt brinner för, i så väl sceniska uttryck som till valet av projekt.

Konstnärliga ledare

Sara Östebro och Matilda Klamas. Foto: AnnaCarin Isaksson.

Matilda Klamas

I sin roll som konstnärlig ledare på Teater Nu kombinerar hon sin konstnärliga praktik, regi, med idéer kring samhällsentreprenörskap samt utvecklingstankar om kulturell infrastruktur. Regisserat inom Teater Nu: Ett eget rum // apartment (2021), Konstakuten (2019), Konstkolonin (2017), Härmed förklarar jag krig mot Gud (2011). Projektledare för Teater Nu: Scenkonstguiden (2014-2019), Scenkonstgalan (2014-2019), Drömimpro (2009-2014), Nucafé (2009-2013)

Sara Östebro

Verkar som kurator och projektledare. Östebro har bland annat studerat dramatik vid Göteborgs Universitet, ledarskap vid Malmö Högskola, samhällsentreprenörskap vid Glokala Folkhögskolan och konst, utställningar och arkiv vid Akademin Valand. Driver inom Teater Nu: Boy konsthall – projektledare och kurator, Trainart – projektledare.

Kontakt

info@teaternu.se 

Konstnärlig ledare: Matilda Klamas – matilda@teaternu.se

Konstnärlig ledare: Sara Östebro – sara@teaternu.se

 Teater Nu stöds av: