top of page

BOY KONSTHALL C/O CRAFT DAYS

Utställning
2021
BOY KONSTHALL C/O CRAFT DAYS

Follow that bird

6-9 MAJ 2021


Maja Östebro och Sara Östebro driver tillsammans Boy konsthall med tillhörande residensprogram, i Bollebygd. Inför Craft Days har de bjudits in att kuratera en utställning på temat transcendens, utifrån en konsthantverkskontext. Vid sidan om konsthallen är de verksamma inom smyckekonst (Maja) och scenkonst (Sara).


Medverkande: Sara Västerlund (SE), Phyllis Chan (UK/HK), Jonas Ioannou (SE), Nora Söder (SE), Cheng Peng (SE/CN), Man Yau (FI)


Plats: Konstepidemin, Hus 10, Konstepidemins väg 6, Göteborg𝐿𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑎̊𝑛 𝑚𝑗𝑢𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔, 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑣 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑣𝑎̊𝑔𝑟𝑜̈𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛, 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝𝑢𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑛 𝑟𝑜̈𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑜̈𝑔𝑜𝑛𝑣𝑟𝑎̊𝑛. 𝑇𝑖𝑡𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑡!


𝑆𝑜𝑚 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑎̈𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑜̈𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑘, 𝑑𝑎̈𝑟 𝑣𝑖 𝑙𝑎̊𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑢𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑑𝑎 𝑣𝑎̈𝑔𝑒𝑛. 𝐸𝑛 𝑠𝑎𝑘 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒. 𝑉𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑎̈𝑟 𝑠𝑣𝑎̊𝑟𝑓𝑜̈𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡, 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑔𝑎̊𝑛𝑔 𝑒𝑛 𝑟𝑜̈𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑜𝑠𝑠. 𝐸𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑙𝑎̈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡, 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑎̈𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒, 𝑔𝑎̊ 𝑑𝑗𝑢𝑝𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙.


𝑈𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡ℎ𝑎𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑓𝑙𝑜̈𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑣𝑖 ℎ𝑎̈𝑟 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝 𝑛𝑎̊𝑔𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑘 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟𝑎̈𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑎̊𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑚𝑎̈𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡, 𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑛𝑎̊𝑔𝑟𝑎 𝑎𝑣 𝑑𝑒 𝑦𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛𝑎̈𝑟𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑎̈𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟 𝑣𝑎̈𝑔𝑎𝑟 𝑓𝑜̈𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛. 𝐷𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛𝑎̈𝑟𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑎̈𝑟 𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑜𝑐ℎ ℎ𝑎𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑎̈𝑛𝑛𝑒𝑑𝑜𝑚, 𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑦𝑎 𝑢𝑡𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑓𝑜̈𝑟 𝑣𝑎̊𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛. 𝐻𝑎̈𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑘𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡, 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟, 𝑢𝑡𝑜𝑚𝑗𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑔𝑜̈𝑚𝑡 𝑖 𝑠𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎̊𝑛 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ.


𝑀𝑒𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑔𝑎̊𝑛𝑔 𝑣𝑎̊𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛. 𝐷𝑒𝑡 𝑎̈𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑎̈𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜̈𝑣𝑑 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑠 𝑖 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑑 𝑎𝑣 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑢𝑡ℎ𝑎̊𝑙𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑜𝑣𝑎̈𝑐𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑡𝑟𝑢𝑏𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝐷𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘 𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠 ℎ𝑎̈𝑟 𝑘𝑟𝑎̈𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛, 𝑑𝑖𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑚𝑎̈𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑜̈𝑟𝑚𝑎̊𝑔𝑎 𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑣𝑎 𝑢𝑡 𝑝𝑎̊ 𝑜𝑘𝑎̈𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎̈𝑔𝑎𝑟. 𝑉𝑖 𝑣𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑚𝑢𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑖 𝑎𝑡𝑡 ℎ𝑜𝑝𝑝𝑎 𝑝𝑎̊ 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑎̈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑦𝑟𝑠𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑝𝑝𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑔 𝑠𝑗𝑎̈𝑙𝑣 𝑎𝑡𝑡 – “𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑏𝑖𝑟𝑑!”


𝑋𝑂𝑋𝑂

𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑂̈𝑠𝑡𝑒𝑏𝑟𝑜 𝑜𝑐ℎ 𝑀𝑎𝑗𝑎 𝑂̈𝑠𝑡𝑒𝑏𝑟𝑜


Digitalt event: Lördag den 8 maj kl. 17.00 sänds en digital visning av utställningen samt ett samtal med curatorerna Maja Östebro, Sara Östebro samt Charlotta Eidenskog, Konstepidemin. Delta via länk: Information kommer inom kort.


www.craftdays.se

bottom of page