top of page

ELLEN TAFFERNER BERGGREN

Utställning
2023
ELLEN TAFFERNER BERGGREN

Ellen Tafferner Berggren RUM 


11 mars – 15 april


Ellen Tafferner Berggren deltog i de bokcirklar utifrån Virginia Woolfs Ett eget rum (1929) som låg till grund för teaterföreställningen Ett eget rum // Apartment (2021), skapad av konstkompaniet Teater Nu. Efter att ha tagit del av föreställningen ville hon fortsätta arbetet med de frågor och tankar den väckte inom henne. Tafferner Berggren har utgått både från det fysiska rum som är hennes egen ateljé och sitt inre rum för tankar och kreativitet. Hon har också velat undersöka rum för och i andra och vad de fylls av. Utställningen består av verk gjutna i epoxy, föremål och interiör från hennes ateljé samt ett videoverk.


Ellen Tafferner Berggren är från Marks kommun, bosatt i Rydal där hon också har sin ateljé. I sitt skapande arbetar hon experimentellt i många olika material och tekniker såsom måleri, skulptur, assemblage/kollage och installationer. Verken har ofta funna objekt som utgångspunkt och hon sätter dem i nya sammanhang och prövar gärna materialens gränser. Tafferner Berggren intresserar sig för tingens inneboende mening och hur de besjälas på olika sätt, samt för teman som psykisk ohälsa, sökande efter tillhörighet, tid och gränser av olika slag. bottom of page