top of page

EN PLATS FRÅN VILKET NÅGOT KAN SES

Performance
2011
EN PLATS FRÅN VILKET NÅGOT KAN SES

”Tre människor har låst in sig i ett alldeles för litet rum. Fragmentariska scener spelas upp, nya scener tar sin början, rinner ut i sanden, börjar om. Instängda i rummet kämpar de tre med att få någonting att stanna kvar. Åskådare får med den utomståendesklarhet betrakta den inomslutnes grumliga seende. När sedan rummet står tomt är besökare inbjudna att själva träda in och utforska de efterlämnade spåren. ”


En plats från vilket något kan ses visades under Teater Nu:s sommarfest Sex timmar scenkonst på Cinnober Teater den 18 juni. Den 25-27 augusti drog projektet vidare upp till Stockholm och medverkade i Stockholm Fringe Fest, då byggdes rummet upp inne på Kulturhuset och ute på Sergels Torg.


Text och idé – Sara Östebro

Medverkande – Sara Östebro, Rasmus Pohl Östebro, Emelié Sterner Müller


En plats från vilket något kan ses” arrangerades med stöd av KulturUngdom.

bottom of page