top of page

HANDLING OCH ANSVAR

Samtal
2022
HANDLING OCH ANSVAR

FOLKTEATERN I GÖTEBORG.


Vi vill göra skillnad, men samtidig kan det vara svårt att börja engagera sig tillsammans med andra. Om du bara ser till dina faktiska handlingar, vem är du då? Är det dags att konfrontera våra egna goda intentioner?


Kom och reflektera med Teater Nu och inbjudna gäster i ett samtal som kommer forma ett filosofiskt spiondrama på krogen. Välkomna till Teater Nu:s eget filosofiska rum!


I sin nästa produktion tar Teater Nu sig an Hannah Arendts bok Människans villkor – Vita activa. Det är genom våra handlingar och ord vi uppenbarar vilka vi är, menar Arendt. Vem är det då som uppenbarar sig när vi tänker en sak men utför en annan?

I samtalet undersöks påverkan kring olika samhällsrörelser där frågan vad det betyder att ingå, ställa sig bredvid eller ta avstånd diskuteras. Samtalet tar avstamp i det stundande valet och det akuta världsläget, och tankar om att befinna sig i den gemensamma rörelse som ett demokratiskt val är. Vad har varje individ för ansvar?


Medverkande:

Matilda Klamas – Regissör och konstnärlig ledare, Teater Nu

Sara Östebro – Konstnärlig ledare, Teater Nu

Kristina Ros – Dramaturg, projektledare och klimataktivist

Gabrielle Högstadius – Folkbildare med engagemang i olika folkrörelser

Berit Larsson – Fil Dr Genusvetenskap

bottom of page