top of page

IRIS LIEDBERG

Utställning
2022
IRIS LIEDBERG

Iris Liedberg

Ur rabatten

5 mars – 9 april


Temat på utställningen handlar om biologisk mångfald eller avsaknaden av den och inspirationen har varit en pytteliten äng som bostadsbolaget har anlagt i närheten av mitt hem. Ängen fick mig att börja tänka på artrikedom och hur den här blomsterängen som planterats är så välkommen men också så minimal i jämförelse med de stora gröna fält av välklippta gräsmattor som omger den och många av våra bostadshus. Växtligheten består antingen av perfekt arrangerade rabatter eller gräsmattor och inget vilt och spännande däremellan. Ur det väcktes en tanke om att såna där tjusiga sommarbuketter inte går att plocka längre, inte där jag bor i alla fall. Därför har jag behövt skapa mig en rabatt där eleganta och ovanliga blommor fått växa fram. Fast i en hårdare variant och med något längre hållbarhet efter det att de plockats.” – Iris Liedberg


__________________________


Tungt är det huvud som bär midsommarkransen

Curatorerna Sara Östebro och Maja Östebro om utställningen


Iris Liedbergs världar är befolkade av märkliga varelser. Söta djur som tycks bära på tvetydiga intentioner, vackra växter och organiska former som behagar men som likväl kan vara dödligt giftiga. Paletten känns igen, Liedbergs universum tycks ha blivit skapad från ett minne om barndomens 80- och 90-tal, eller kanske kommer det från ett minne om ett minne, ihopplockad ifrån skärvor av något som varit, ifrån drömmar, fantasi och verklighet. Denna värld som kanske till en början kan tolkas som trygg och skimrande nostalgisk bär även på en mörkare mening. En om obalans och artdöd. Liedberg talar om sommarbuketter från en annan tid, och vi påminns om vår barndoms midsommarkransar som bågnade till bredden av vilda blommor från ängar och hagar. Tunga av prästkragar och rödklöver krönte de våra huvuden, som ännu inte hört något alls om klimatkris eller människans rovjakt på naturens tillgångar. Nu består våra kransar av blåklint och eukalyptus köpta i bunt från blomsterbutiken. Hur stort plats får det vilda att frodas, i våra nyplanerade städer och villaområden? Varför är den kuvade gräsmattan så vanligt förekommande? Varför älskar ingen det vilda? I utställningen Ur rabatten får vi möjlighet att varsamt närma oss en skrämmande verklighet. Liedberg tar oss i handen och leder oss med omtanke fram till en rik äng av frågor och insikter.


Iris Liedberg är konstnär och utbildad bildlärare från HDK-Valand, Högskolan för Konst och Design. Liedberg arbetar främst genom teckning eller lera, men också med film, måleri eller grafik. Detta är hennes första separatutställning och vi är mycket glada över att den sker hos oss på Boy konsthall.


irisliedberg@gmail.com

bottom of page