top of page

JOHN SALQUIST

Utställning
2022
JOHN SALQUIST

John Salquist Small Things That Keep Evil at Bay

29 oktober – 3 december


UTSTÄLLNINGSKATALOG

Texter av John Salquist och kritikern Emet Brulin. Fotodokumentation av John Salquist och AnnaCarin Isaksson. Läs här


Små Saker Som Håller Ondskan Borta presenterar ett oavslutat utforskande av magins esoteriska metoder och deras potential för psykisk autonomi och försvar i en tid då sådant kommer väl till pass. Utställningen jämför historiska och samtida ockulta praktiker med konstnärens egen oinitierade och spontana dragning till ämnet. Det sistnämnda representeras i första hand av en serie vulkaniska stenar, samlade och i vissa fall bearbetade, för diverse magiska syften.


Utgångspunkten är ett existentiellt ultimatum om att det måste finnas magi i världen, annars ger den -världen såsom den upplevs- med sig av det ofattbara lidande som sker inom den. Utifrån det ställningstagandet jagar vi en liten vit kanin till shamanismens arkaiska tekniker, vidare genom den Hermetiska traditionen, mitt emellan religion och vetenskap, på okända stigar, letandes efter en bakdörr i det undermedvetna till vem vet var.


Informerat och inspirerat av Jungisk psykologi, alkemi, vit magi, apotropeism (avvärjande magi), geomanti, verk av Austin Osman Spare, Hilma af Klint och Brion Gysin, men även psykedeliska äventyr, drömmar och vardagsupplevelser, sammanstrålar till slut det konstnärliga sökandet med den förhållandevis unga företeelsen Kaosmagi: Ett postmodernt förhållningssätt till magi som  förkunnar att alla symbolsystem är godtyckliga och hämtar sin kraft endast från vår tilltro till dem. Därutöver ekar den Dao-liknande idén om mjuk intention, gester utan begär efter resultat, som utställningens titel refererar till, i kaosmagikerns förfarande. Eller med Gandalf den Grås mytopoetiska ord:

“Det är de små sakerna. Vanligt folks vardagliga dåd som håller mörkret borta.Enkla gärningar av vänlighet och kärlek.”

.


John Salquist, multimediakonstnär

Född 1986 i Götene, bor och verkar i Göteborg. Salquist har en kandidatexamen i fri konst från Akademin Valand, samt examen i Computer Graphics Design från YRGO, Göteborg. Salquists verktyg och metod kan variera stort mellan projekt men tematiken utgår alltid på ett eller annat sätt från de mest grundläggande frågorna rörande medvetande, ontologi, språk och mytologi.

langwichsplendur.se

bottom of page