top of page

NUCAFÈ

Reading
2013
NUCAFÈ

NuCafé var ett koncept för att främjandet av ny dramatisk text. Genom allmänna utlysningar samlade Teater Nu in nyskrivna texter, som efter en urvalsprocess blev lätt dramatiserade och upplästa på scen. Arenan för läsningarna var ständigt ny, texter lästes på caféer, teatrar, bibliotek, i skogspartier och urbana miljöer.


NuCafé pågick mellan 2009-2013

bottom of page