top of page

KONSTBRUNCH

Samtal
2017
KONSTBRUNCH

Konstbrunch är en programserie skapad av Scenkonstguiden där du kan äta härlig brunch, lyssna på ett inspierande samtal och mötas. Under fyra tillfällen i höst kommer Konstbrunchen poppa upp på olika ställen och organisering, konst och scen kommer löpa som en rödtråd genom samtalsprogrammet.


#1

Första Konstbrunchen har temat: Kluster för en självorganiserad samtidskonst

Föreläsare: Henrik Sputnes

Plats: Växthuset, Trädgårdsföreningen, Göteborg.

10 september kl 11.00


Henrik Sputnes är curator och skribent verksam i gränslandet mellan kritik, pedagogik och kollektiva konstnärliga praktiker. Sputnes producerar utställningar och interventioner, företrädelsevis i offentliga miljöer i samarbete med konstnärer och professionella aktörer verksamma inom en rad angränsade fält. Hans verksamhetsfält omfattar ytterligare researchbaserad redaktionell analys och textproduktion, inom vilken Sputnes producerar rapporter, förstudier, essäer, konferenser och övrig programverksamhet.

2016 publicerades ”Kluster för en självorganiserad samtidskonst” – en rapport om konstnärsdrivna verksamheter i Västra Götalandsregionen, framtagen på uppdrag av Kultur i Väst. Sputnes kommer föreläsa om sitt arbete med rapporten och hur självorganisering inom konsten skapar upplevelser och kunskap som inte produceras någon annanstans i samhället. kluster.kulturivast.se#2

Tema: Dialogskapande och vardagens situationer

Inbjuden konstnär: Kristin Ylikiiskilä Broberg

Plats: Boy konsthall, Bollebygd

8 oktober kl 11.00


Kristins konstnärskap kretsar kring presentationsformer, dialogskapande och vardagens situationer och objekt. Skolan, mataffären och idrotten är exempel på sådana. Det handlar ofta om att undersöka ett rum, en situation eller en praktik genom att pröva och ompröva dess logik, metod och estetik. Inte sällan är verken konceptuella. Beroende på innehållet av projektet resulterar det i rumsliga eller kroppsliga installationer, objekt, performancelectures, film eller textverk.


#3

Tema: Kaos är ordning

Föreläsare: Saga Björklund Jönsson

Plats: Kulturhuset kåken, Göteborg

Söndag 29 oktober kl 11.00


Saga Björklund Jönsson har fler hattar än kroppsdelar. Hon är skådespelare, regissör, musikalartist, låtskrivare och scenkonstinnovatör (Rörelsen Röst). Just nu är hon aktuell med "ååå snälla följ mig " på Riksteatern och "Jurassic Park" med den fria teatergruppen Bataljonen, som hon också är med och driver, som spelar på Stora Teatern den 6 nov. Saga kommer dela med sig av hur hon får tiden att räcka till, skaparglöd och sina tankar om community teater och scenkonst i stort. Kanske får vi också något hands on tips.


#4

Tema: Ingångar i skrivarbetet

Gäst: Max Bolotin

Plats: Konstkollektivet, Mölndal (Pixbovägen 5)

3 december - Tid: 11.00 (Brunchen öppnar 11.00 samtalet startar strax därefter.)


Kan vi förstå arbetet med en teatertext som ett sökande efter sanning? Och i sådana fall, sanningen om vad? Ofta kan det praktiska arbetet med en teatertext likna ett detektivarbete där man bit för bit avtäcker en djupare förståelse för en fiktiv verklighet. I processen tvingas man lägga märke till, och bli specifik i sättet som man formulerar sig kring skillnader i denna verklighet. Det kan vara skillnaden mellan ett eget, invant sätt att se världen och världsåskådningen hos någon som befinner sig i en helt annan situation. Det kan också vara skillnaden mellan två på ytan liknande, men i grunden olikartade hållningar hos en människa som får helt olika konsekvenser.


MAX BOLOTIN Max Bolotin är utbildad på dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö. Han tog sin kandidatexmanen i dramatiskt skrivande 2014 och är konstnärlig ledare för Kastratet. Han har skrivit och regisserat föreställningarna Kastratet #1: I Love Transylvania och Kastratet #2: Anti-Lancelot för Kastratet, och är aktuell som medförfattare till föreställningen Motherdog som har premiär på Göteborgs Stadsteater i januari 2018. Till våren kommer han att skriva och regissera en ny föreställning för Kastratet.

bottom of page