top of page

GIBCA EXTENDED 2021

Utställning
2021
GIBCA EXTENDED 2021

GIBCA Extended 2021

september – 5 november


DIGITAL KATALOG / DIGITAL CATALOGUE


Texter av Boy konsthalls curatorer och kritikern Sara Arvidsson, tillsammans med fotodokumentation av de två utställningarna.

Katalog (SWE)


UTSTÄLLNINGARNA


80/20 or FAMILIAR GROUNDS

Lavinia Jannesson


18 september – 5 november


Rå linneduk täcks med tjocka lager av färg. Ytan poleras och täcks sedermera av semitransparenta lager av grafitpulver, ett medium vars materiella egenskaper registrerar själva ytans varje avvikelse och ojämnhet. Processen är en av att begrava och avtäcka på en och samma gång.

Utställningen är sprungen ur intresset för undersökningsmetoder inom restaurering och målerikonservering, närmare bestämt CSM-metoden (cross section microscopy). En metod som ger oss information om konstverkets historia och om konstnärens praktik genom att analysera mikroskopiska fragment från dukens yta. 


Bilder av fragment producerade under denna analysprocess ser ut som geologiska strata – lager eller skikt av jord, grus och sediment som skänker kunskap om geologiska skeenden. Bilderna kan också likna mystiska landskap.


Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd


Läs mer:

Lavinia JannessonMANIFESTO FOR CLAY

Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya


18 september – 5 novemberJord


Vatten


Lera


Hud


Kropp


Arbete


Hem


MotståndVem formar leran? Naturen eller krukmakarens hand?


Vår värld är i ett ständigt pågående flöde av på nytt-skapande och omvälvning, men på något sätt är leran en av få historiska konstanter under århundraden och över landmassor. Det är ett medium för både poesi och politik. Vilken roll spelar leran i denna tid av ständig förändring? Har leran en framtid, eller är den rent av futuristisk?


Manifesto for Clay är ett undersökande samarbete mellan konstnärerna Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Samtalen mellan denna duo har resulterat i en platsspecifik utställning på platsen där det gamla tegelbruket i Bollebygd låg en gång i tiden.


Tegelbruksvägen 1, Bollebygd


Julia Schuster

Arijit Bhattacharyya


Foto: AnnaCarin Isaksson

bottom of page