top of page
Testart logo DEF 2.png

CURRENT

TestArt

Teater Nu är en del av TestArt, ett internationellt nätverk som ska stärka möjligheterna till internationella samarbeten och konstnärligt utbyte på Europeisk nivå. Projektet bygger vidare på de lärdomar och insikter som kommit ur projektets föregångare, TrainArt. 

 

Residens och turnéslinga

TestArt kommer skapa konstnärliga residens och internationella turnéer för att skapa ett internationellt scenkonstnätverk. Projektet består idag av 15 partners från Italien, Tyskland, Serbien, Slovenien och Sverige och pågår fram till och med december 2026. 

CURRENT

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Teater Nu erhåller även medfinansiering för projektet från KulturRådet. 

bottom of page