top of page

JESPER NORDA

Utställning
2021
JESPER NORDA

Jesper Norda

Fåglad (version 2021)

Skimmer och Härvor i Viskans vatten och marker


13 november – 11 december


DIGITAL KATALOG

Katalogen innehåller bland annat dokumenterande bilder och en fördjupande text av Fanny Lindh, designer/konstnär/forskare/fixare/curator/däggdjur/skribent – i rörelse.


KATALOG

När Jesper Norda flyttar in på Boy konsthall skapar han plats för lyssnandet. Under året har han besökt de små sjöar i Bollebygd som ingår i Viskans vattenflöden, sjöar belägna i området mellan riksväg 40 och vägen mot Hyssna. Med utgångspunkt i ett litet skogsområde som ligger mellan två av dessa många sjöar, Smulingtjärnen och Stora Ringtjärnen, har han skapat ljudverket och installationen Fåglad (version 2021).


Smulingtjärnen och Stora Ringtjärnen är belägna på 174 m ö.h och avståndet mellan sjöarna är mindre än hundra meter. Dock, mellan dessa sjöar löper en osynlig gränslinje, Smulingtjärnen rinner ut i Rolfsån och Stora Ringtjärnen rinner ut i Viskan. Denna plats har Norda närmat sig med tankar kring lyssnandet: det passiva lyssnandet, det aktiva lyssnandet och de olika spänningslägen som finns däremellan.Jesper Norda har sin bakgrund som musiker men ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare växlade han över till bildkonsten. Allt sedan dess har han arbetat parallellt med musik och bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. I bildkonsten expanderar den konceptuella grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, text eller ljus, ibland approprierande till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat till rent subjektiva erfarenheter.http://www.jespernorda.com/art/


Vi har möjlighet att bjuda in Norda tack vare samarbetet med projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, ett projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. I projektet undersöker de hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor. Utgångspunkten för projektet är vattendraget Viskan.Curatorer Theo Ågren & Thomas Laurien


https://www.skimmerochharvor.net/

bottom of page